ภาษาอังกฤษ แก้ไข

การออกเสียง[จาก en] แก้ไข

คำนาม แก้ไข

May[ไม่พบใน en]

  1. พฤษภาคม
  2. เดือนพฤษภาคม