ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำนามแก้ไข

May[ไม่พบใน en]

  1. พฤษภาคม
  2. เดือนพฤษภาคม