ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Licht ก. (สัมพันธการก Lichtes หรือ Lichts, พหูพจน์ Lichter หรือ Lichte, คำจุลนาม Lichtchen ก. หรือ Lichtlein ก.)

  1. แสง

การผันแก้ไข

แม่แบบ:de-decl-noun แม่แบบ:de-decl-noun