ภาษาดัตช์

แก้ไข
 
วิกิพีเดียภาษาดัตช์มีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia nl

การออกเสียง

แก้ไข
  • เสียง:(file)

คำวิสามานยนาม

แก้ไข

Libanon ก.

  1. ประเทศเลบานอน

ภาษาฟินแลนด์

แก้ไข
 
วิกิพีเดียภาษาฟินแลนด์มีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia fi

คำวิสามานยนาม

แก้ไข

Libanon

  1. ประเทศเลบานอน

การผันรูป

แก้ไข
การผันรูปของ Libanon (Kotus type 5/risti, no gradation)
กรรตุการก Libanon
สัมพันธการก Libanonin
ภาคยการก Libanonia
illative Libanoniin
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก Libanon
กรรมการก nom. Libanon
gen. Libanonin
สัมพันธการก Libanonin
ภาคยการก Libanonia
inessive Libanonissa
elative Libanonista
illative Libanoniin
adessive Libanonilla
อปาทานการก Libanonilta
allative Libanonille
essive Libanonina
translative Libanoniksi
abessive Libanonitta
instructive
comitative ดูรูปผันแสดงความเป็นเจ้าของด้านล่าง
รูปผันแสดงความเป็นเจ้าของของ Libanon (Kotus type 5/risti, no gradation)
first-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก Libanonini
กรรมการก nom. Libanonini
gen. Libanonini
สัมพันธการก Libanonini
ภาคยการก Libanoniani
inessive Libanonissani
elative Libanonistani
illative Libanoniini
adessive Libanonillani
อปาทานการก Libanoniltani
allative Libanonilleni
essive Libanoninani
translative Libanonikseni
abessive Libanonittani
instructive
comitative
second-person singular possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก Libanonisi
กรรมการก nom. Libanonisi
gen. Libanonisi
สัมพันธการก Libanonisi
ภาคยการก Libanoniasi
inessive Libanonissasi
elative Libanonistasi
illative Libanoniisi
adessive Libanonillasi
อปาทานการก Libanoniltasi
allative Libanonillesi
essive Libanoninasi
translative Libanoniksesi
abessive Libanonittasi
instructive
comitative
first-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก Libanonimme
กรรมการก nom. Libanonimme
gen. Libanonimme
สัมพันธการก Libanonimme
ภาคยการก Libanoniamme
inessive Libanonissamme
elative Libanonistamme
illative Libanoniimme
adessive Libanonillamme
อปาทานการก Libanoniltamme
allative Libanonillemme
essive Libanoninamme
translative Libanoniksemme
abessive Libanonittamme
instructive
comitative
second-person plural possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก Libanoninne
กรรมการก nom. Libanoninne
gen. Libanoninne
สัมพันธการก Libanoninne
ภาคยการก Libanonianne
inessive Libanonissanne
elative Libanonistanne
illative Libanoniinne
adessive Libanonillanne
อปาทานการก Libanoniltanne
allative Libanonillenne
essive Libanoninanne
translative Libanoniksenne
abessive Libanonittanne
instructive
comitative
third-person possessor
เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก Libanoninsa
กรรมการก nom. Libanoninsa
gen. Libanoninsa
สัมพันธการก Libanoninsa
ภาคยการก Libanoniaan
Libanoniansa
inessive Libanonissaan
Libanonissansa
elative Libanonistaan
Libanonistansa
illative Libanoniinsa
adessive Libanonillaan
Libanonillansa
อปาทานการก Libanoniltaan
Libanoniltansa
allative Libanonilleen
Libanonillensa
essive Libanoninaan
Libanoninansa
translative Libanonikseen
Libanoniksensa
abessive Libanonittaan
Libanonittansa
instructive
comitative

คำแผลง

แก้ไข

ภาษาเยอรมัน

แก้ไข
 
วิกิพีเดียภาษาเยอรมันมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia de

การออกเสียง

แก้ไข

คำวิสามานยนาม

แก้ไข

Libanon ช. หรือ ก. (สัมพันธการก Libanons หรือ Libanon)

  1. ประเทศเลบานอน

คำแผลง

แก้ไข

ภาษาเอสเปรันโต

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

คำวิสามานยนาม

แก้ไข

Libanon

  1. กรรมการก ของ Libano