ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Hunde

  1. รูปพหูพจน์ของ Hund (สุนัข)