ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Huhn
  • คำอ่านภาษาไทย: ฮูน

คำนามแก้ไข

Huhn กลาง

  1. ไก่