ภาษาเยอรมัน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • พยางค์: Huhn
  • คำอ่านภาษาไทย: ฮูน

คำนาม แก้ไข

Huhn กลาง

  1. ไก่