ภาษาเวียดนามแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Hồi giáo (โห่ย ซ้าว)

  1. อิสลาม