ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Ge

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของเจอร์เมเนียม