เปิดเมนูหลัก

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Fußabdrucks

  1. สัมพันธการกเอกพจน์ของ Fußabdruck