ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียง[จาก en]แก้ไข

คำนามแก้ไข

December[ไม่พบใน en]

  1. ธันวาคม