ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Bienen

  1. กรรตุการกพหูพจน์ของ Biene
  2. สัมพันธการกพหูพจน์ของ Biene
  3. สัมปทานการกพหูพจน์ของ Biene
  4. กรรมการกพหูพจน์ของ Biene