ดูเพิ่ม: bank

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

รากศัพท์ 1แก้ไข

 
(1) Bank (ม้านั่ง)
 
(2) Bank (หาด)
 
(3) Bank (ชั้นหิน)

คำนามแก้ไข

Bank ญ. (สัมพันธการก Bank, พหูพจน์ Bänke)

  1. ม้านั่ง, ที่นั่งขนาดยาว สามารถนั่งได้หลายคนหรือวางสิ่งของไว้ด้านข้าง
  2. หาด, สันดอนที่เกิดจากการสะสมของตะกอนตามท้องน้ำ
  3. (ธรณีวิทยา) ชั้นหิน

การผันแก้ไข

รากศัพท์ 2แก้ไข

คำนามแก้ไข

 
(1) Bank (ธนาคาร)

Bank ญ. (สัมพันธการก Bank, พหูพจน์ Banken)

  1. ธนาคาร

การผันแก้ไข