ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Böten

  1. สัมปทานการกพหูพจน์ของ Boot (รากศัพท์ 1)