ดูเพิ่ม: arme

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Arme

  1. สัมปทานการกเอกพจน์ของ Arm
  2. กรรตุการกพหูพจน์ของ Arm
  3. สัมพันธการกพหูพจน์ของ Arm
  4. กรรมการกพหูพจน์ของ Arm