ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Abflüssen

  1. สัมปทานการกพหูพจน์ของ Abfluss