ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Aale

  1. สัมปทานการกเอกพจน์ของ Aal
  2. กรรตุการกพหูพจน์ของ Aal
  3. สัมพันธการกพหูพจน์ของ Aal
  4. กรรมการกพหูพจน์ของ Aal