ภาษาอังกฤษ

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข

ปัจจัย

แก้ไข

-less

  1. ขาด (บางสิ่ง), ไม่มี (บางสิ่ง)