ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

ปัจจัยแก้ไข

-less

  1. ขาด (บางสิ่ง), ไม่มี (บางสิ่ง)