𥄙 U+25119, 𥄙
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25119
𥄘
[U+25118]
CJK Unified Ideographs Extension B 𥄚
[U+2511A]
𥄙 U+2F943, 𥄙
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F943
𥃲
[U+2F942]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 𥄳
[U+2F944]

ข้ามภาษาแก้ไข

อักษรจีนแก้ไข

𥄙 (รากอักษรจีนที่ 109, +4, 9 ขีด, การประกอบ𥘅)

อ้างอิงแก้ไข