𣏃 U+233C3, 𣏃
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-233C3
𣏂
[U+233C2]
CJK Unified Ideographs Extension B 𣏄
[U+233C4]
𣏃 U+2F8DD, 𣏃
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F8DD
杓
[U+2F8DC]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 㭉
[U+2F8DE]

ภาษาร่วม

แก้ไข

อักษรจีน

แก้ไข

𣏃 (รากคังซีที่ 75, +3, 7 ขีด, การประกอบ )

อ้างอิง

แก้ไข