ภาษาเกาหลีแก้ไข

 
당근 (danggeun, “แคร์รอต”).

การออกเสียงแก้ไข

การแผลงเป็นอักษรโรมัน
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง?danggeun
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง (การถอดตัวอักษร)?danggeun
ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์?tanggŭn
ระบบเยล?tangkun

คำนามแก้ไข

당근 (danggeun)

  1. แคร์รอต