ภาษาเกาหลีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแผลงเป็นอักษรโรมัน
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง?kkot
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง (การถอดตัวอักษร)?kkoch
ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์?kkot
ระบบเยล?kkoch

คำนามแก้ไข

(kkot)

  1. ดอกไม้