ภาษาไทดำแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

ꪬꪱꫂ (หา2)

  1. อีกรูปหนึ่งของ ꪬ꫁ꪱ (ห้า)