ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้
うん
ระดับ: 3
どう
ระดับ: 3
อนโยะมิ

คำนามแก้ไข

運動 (อุนโด) (ฮิระงะนะ うんどう, โรมะจิ undō)

  1. การกีฬา

คำกริยาแก้ไข

運動する (อุนโด) (อกรรม, ฮิระงะนะ うんどう, โรมะจิ undou)

  1. ออกกำลังกาย

การผันรูปแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • 2002, Ineko Kondō; Fumi Takano; Mary E Althaus; et. al., Shogakukan Progressive Japanese-English Dictionary, Third Edition, Tokyo: Shōgakukan, →ISBN