ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 語言
(ศัพท์นี้ 语言 คือรูป ตัวย่อ ของ 語言)
หมายเหตุ: