ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 珍珠
(ศัพท์นี้ 真珠 คือรูป เลิกใช้ ของ 珍珠)