ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 海峽
(ศัพท์นี้ 海峡 คือรูป ตัวย่อ ของ 海峽)
หมายเหตุ:

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้
かい
ระดับ: 2
きょう
ระดับ: S
อนโยะมิ

คำนามแก้ไข

海峡 (คะอิเกียว) (ชินจิไตกันจิ, คีวจิไตกันจิ 海峽, ฮิระงะนะ かいきょう, โรมะจิ kaikyō)

  1. ช่องแคบ