ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 沒藥
(ศัพท์นี้ 没药 คือรูป ตัวย่อ ของ 沒藥)
หมายเหตุ: