ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 機場 (“สนามบิน,ท่าอากาศยาน”)
(ศัพท์นี้ 机场 คือรูป ตัวย่อ ของ 機場)
หมายเหตุ: