ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 本來
(ศัพท์นี้ 本来 คือรูป ตัวย่อ ของ 本來)
หมายเหตุ: