ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 日語
(ศัพท์นี้ 日语 คือรูป ตัวย่อ ของ 日語)
หมายเหตุ: