ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 日本語
(ศัพท์นี้ 日本语 คือรูป ตัวย่อ ของ 日本語)
หมายเหตุ: