ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 無名指
(ศัพท์นี้ 无名指 คือรูป ตัวย่อ ของ 無名指)
หมายเหตุ: