ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้

ระดับ: 1
くび
ระดับ: 2
คุนโยะมิ

คำนามแก้ไข

手首 (เทะกุบิ) (ฮิระงะนะ てくび, โรมะจิ tekubi)

  1. ข้อมือ