ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 女兒
(ศัพท์นี้ 女儿 คือรูป ตัวย่อ ของ 女兒)
หมายเหตุ: