ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้

ระดับ: 2

ระดับ: 2
อนโยะมิ

การออกเสียงแก้ไข

  • การออกเสียงภาษาไทย: ชิสุ

คำนามแก้ไข

地図 (ช̱ิซุ̱) (ชินจิไตกันจิ, คีวจิไตกันจิ 地圖, ฮิระงะนะ ちず, โรมะจิ chizu)

  1. แผนที่

อ้างอิงแก้ไข

  • 2002, Ineko Kondō; Fumi Takano; Mary E Althaus; et. al., Shogakukan Progressive Japanese-English Dictionary, Third Edition, Tokyo: Shōgakukan, ISBN 4095102535.