ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้

ระดับ: 3

จินเมโย
อนโยะมิ

คำนามแก้ไข

味噌 (มิโซะ) (ฮิระงะนะ みそ, โรมะจิ miso)

  1. มิโซะ

ลูกคำแก้ไข