ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 釐米
(ศัพท์นี้ 厘米 คือรูป ตัวย่อ ของ 釐米)
หมายเหตุ: