ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 中國
(ศัพท์นี้ 中国 คือรูป ตัวย่อ ของ 中國)
หมายเหตุ:

ภาษาญี่ปุ่น

แก้ไข
คันจิในศัพท์นี้
ちゅう
ระดับ: 1
こく > ごく
ระดับ: 2
อนโยมิ
การสะกดแบบอื่น
中國 (คีวจิไต)

การออกเสียง

แก้ไข
  • 中国:(file)
  • เทียบเสียงภาษาไทยโดยประมาณ: ชู-โงะ-กุ

คำวิสามานยนาม

แก้ไข

ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:Jpan-headword บรรทัดที่ 739: Parameter "kyu" is not used by this template.

  1. ประเทศจีน
  2. ภูมิภาคชูโงะกุ (พื้นที่ทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น) (ประกอบด้วย 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県)