ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

にわ (นิวะ) (โรมะจิ niwa)

  1. : สวน