ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

しり (ชิริ) (โรมะจิ shiri)

  1. : ก้น ยืมการออกเสียง (ไม่เกี่ยวกับความหมาย) มาจาก ภาษาไอนุ คือ シㇼ (ซีร์, สถานที่, เกาะ)
  2. 私利: ผลประโยชน์ส่วนบุคคล

อ้างอิงแก้ไข

  • พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่นฉบับเริ่มต้นออกซฟอร์ด ISBN 0-19-860197-2