ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ かんおん ▶ ให้ดูที่รายการดังต่อไปนี้
漢音
[ คำนาม ] การออกเสียงคันจิแบบคังอง คืออิงเสียงเดิมในภาษาจีน
(ศัพท์นี้ かんおん คือการสะกดของศัพท์ซีโน-เจแปนีสข้างต้น)

(รายการดังต่อไปนี้ยังไม่ถูกสร้างขึ้น: 幹音, 感恩, 桓温)