U+2660, ♠
BLACK SPADE SUIT

[U+265F]
Miscellaneous Symbols
[U+2661]

ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

  1. (เกมไพ่) โพดำ (แบบข้างในทึบ)

ดูเพิ่ม แก้ไข

การนำเสนอของ ♠︎
รูปแบบ
ข้อความ
รูปแบบ
อีโมจิ
♠︎ ♠️
หมายเหตุ: รูปลักษณ์ของตัวอักขระ
อาจแตกต่างกันในแต่ละระบบ
รูปแบบข้อความบังคับให้แสดงด้วย ︎
และรูปแบบอีโมจิบังคับให้แสดงด้วย ️