เปิดเมนูหลัก

ภาษาซุนดาแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᮏᮀᮏᮀ (ชํชํ)

  1. ปีก