ภาษาคำเมืองแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ (เรอิ่ง)

  1. เรื่อง, ความ, ข้อความ, กรณี

อ้างอิงแก้ไข

  • พจนานุกรมภาษาล้านนา = The Lanna dictionary (พิมพ์ครั้งที่ 2). (พ.ศ. 2550). เชียงใหม่: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.