ภาษาคำเมืองแก้ไข

เลขแก้ไข

ᩁᩬ᩠᩶ᨿ (รอ้ย)

  1. ร้อย