ภาษาเขินแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᨤ᩠ᩅᩫ (ฅว็)

  1. สิ่งของ
  2. เครื่องนุ่งห่ม

ภาษาคำเมืองแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᨤ᩠ᩅᩫ (ฅว็)

  1. อีกรูปหนึ่งของ ᨣᩕ᩠ᩅᩫ (ครว็)