ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ

(เปลี่ยนทางมาจาก ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ-)

ภาษาคำเมืองแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ (ฅวาม)

  1. ความ, เรื่องราว

อุปสรรคแก้ไข

ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ (ฅวาม)

  1. ทำกริยา คุณศัพท์ หรือกริยาวิเศษณ์ให้เป็นอาการนาม