เปิดเมนูหลัก

ภาษาแมนจูแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᠠᡤᠠ (ต้องการถอดอักษร)

  1. ฝน