ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

ធាតុ ญ.

  1. รูปอักษรเขมรของ ธาตุ

การผันรูปแก้ไข