ภาษาอินุกติตุตแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ (อุลลุริอัก̱)

  1. ดาว