ภาษาอินุกติตุตแก้ไข

คำนามแก้ไข

ᐅᓗ (ต้องการถอดอักษร)

  1. มีดโค้งสั้นของผู้หญิง